ESPONTrain

Σκοπός του έργου ESPONTRAIN είναι να καταστήσει τη γνώση από το ESPON2013 λειτουργική, με έναν συντονισμένο τρόπο και με διακρατική εμβέλεια έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή πρακτική του σχεδιασμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και να μεταφράσει τις πληροφορίες που προέρχονται από το ESPON πανευρωπαϊκά, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα το έργο σκοπεύει:

-Στο να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω στο πρόγραμμα ESPON, χρησιμοποιώντας την διαδικασία e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) και το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής.

-Στην εύρεση αποτελεσματικών ομάδων στόχου μέσα στα πλαίσια του εθνικού περιβάλλοντος (τόσο του εκπαιδευτικού αλλά και του περιβάλλοντος χάραξης πολιτικής) έτσι ώστε να δράσουν πολλαπλασιαστικά στην διάχυση της φιλοσοφίας, των ιδεών, των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων του ESPON.

-Στην διάδοση της γνώσης που έχει ήδη παραχθεί από το ESPON2013 και στην μεταμόρφωσή της σε ένα εύληπτο αντικείμενο εκπαίδευσης και κατάρτισης

, διατηρώντας όμως τον επιστημονικό του χαρακτήρα.

Κύρια αποτελέσματα όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση

Το Έργο ESPONTRAIN θα μπορεί να διασφαλίσει τις δεσμεύσεις και την συμμετοχή των συμμέτοχων (εμπλεκόμενοι φορείς) και να τους παρέχει πληροφορίες για το ESPON ώστε να τους καταστήσει σημεία δράσης με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τα ευρήματα του ESPON.

Κύριες δραστηριότητες που προβλέπονται

*Προσδιορισμός των ομάδων-στόχων ,αναγνώριση των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

*Συλλογή, ανάλυση και προσδιορισμός του αντικειμένου εκπαίδευσης βασιζόμενο στα αποτελέσματα του ESPON

*Προσδιορισμός της δομής των μαθημάτων και επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων.

*Οικοδόμηση της μαθησιακής πλατφόρμας και επιλογή των διαδικτυακών ευκαιριών (online opportunities)και πολυμέσων (multimedia) που θα χρησιμοποιηθούν.

*Υλοποίηση του πρώτου κύκλου σπουδών (για επαγγελματίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό του χώρου)

*Υλοποίηση του δεύτερου κύκλου σπουδών(για μεταπτυχιακούς φοιτητές)

*Αξιολόγηση των κύκλων σπουδών και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων του ESPONTRAIN

*Τελικό διακρατικό συνέδριο

Τα κύρια θεματικά πακέταδιδασκαλίας, με βάση τα Έργα του ESPON, είναι τα παρακάτω:

  1. Μετανάστευση-δημογραφία(ESPON Project: DEMIFER)
  2. Αγροτικός χώρος (ESPON Project: EDORA)
  3. Ενέργεια-Κλιματική αλλαγή και άλλοι κίνδυνοι (ESPON Projects: ReRISK και ESPON Climate)
  4. Αστικός χώρος και οικονομίες αστικών συγκεντρώσεων (ESPON Project: FOCI και SGPDT)
  5. Τύπος ειδικών εδαφικών και χωρικών ενοτήτων (ESPON Projects: EUROISLANDS και TeDI)
  6. Εδαφική συνεργασία-Δημιουργία Διακυβέρνησης (METROBORDER και TERCO)

Ομάδες-στόχοι

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, που ασχολούνται με την χωρική ανάπτυξη και τις στρατηγικές και σχέδια συνοχής.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και νέοι ερευνητές/επαγγελματίες που ασχολούνται με τον χωρικό σχεδιασμό και ανάπτυξη.

Επικεφαλής Ερευνητική Ομάδα

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών-
Επιτροπή Ερευνών, Ελλάδα.

Πληροφορίες για τις ομάδες ESPON που ασχολούνται με το έργο μπορούν να βρεθούν εδώ: Transnational Project Groups.

Προϋπολογισμός: € 436 875,00

Διάρκεια ζωής του έργου: 15 Νοεμβρίου 2010 - 31 Ιανουαρίου 2013
Υποβολής των εκθέσεων:
Προσχέδιο της τελικής έκθεσης: 30 Νοεμβρίου 2013

Τελική Έκθεση: 30 Ιανουαρίου, 2013

Για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Εθνικού Σημείου Επαφής:

Στέλλα Κυβέλου, Επίκουρη καθηγήτρια : kyvelou@panteion.gr

τηλ : 6944837586