Εκδόσεις

Το ESPON παρέχει μια σειρά από δημοσιεύματα τα οποία συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τα διάφορα έργα του ESPON συνθέτοντάς τα σε συγκεκριμένα θέματα.
Οι δημοσιεύσεις του ESPON διακρίνονται σε τρεις σειρές:
•     Ενημέρωση ESPON
Πρόκειται για περίπου 20 σελίδες οι οποίες παρέχουν μια γρήγορη πολιτική επισκόπηση προσανατολισμένη σε επιλεγμένα θέματα.Oι Ευρωπαϊκοί χάρτες και η ερμηνεία των χαρτών είναι βασικά στοιχεία των ενημερώσεων. Η πρώτη ενημέρωση δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2004 και η δεύτερη το Μάρτιο του 2006.
•    ESPON Synthesis Reports. Πρόκειται για περίπου 100 σελίδες οι οποίες παρέχουν μια πιο εμπεριστατωμένη επισκόπηση σχετικά με τις τελευταίες διαπιστώσεις του ESPON για την ευρωπαϊκή εδαφική ανάπτυξη. Οι συνοπτικές εκθέσεις προσπαθούν να ταξινομήσουν τις πολιτικές συζητήσεις  σύμφωνα με το χρόνο δημοσίευσης τους. Η πρώτη συνοπτική έκθεση δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο του 2003, η δεύτερη την άνοιξη του 2005 και η τρίτη το φθινόπωρο του 2006. Η τελευταία αυτή έκθεση σύνθεσης αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα όλων των σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος ESPON.
•    ESPON  Scientific Reports. Πρόκειται για Επιστημονικές Εκθέσεις οι οποίες παρουσιάζουν επιλεγμένα χαρακτηριστικά της επιστημονικής συζήτησης για την Ευρωπαϊκή εδαφική συνοχή, καθώς και για την έρευνα και πρόοδο που σημειώθηκε από το επιστημονικό συντονισμό του ESPON για την οικοδόμηση μιας κοινής πλατφόρμας και των εργαλείων ανάλυσης. Η πρώτη επιστημονική έκθεση θα είναι διαθέσιμη την άνοιξη του 2006, ενώ η τεκμηρίωση της προόδου που σημειώθηκε κατά το πρώτο πρόγραμμα ESPON θα είναι διαθέσιμη από το τέλος του 2006.Εκτός από τις τρεις αυτές σειρές δημοσίευσεων. Η ESPON δημοσίευσε επίσης ένα ESPON Atlas ( 2006), δύο εκθέσεις σχετικά με τα σενάρια για την εδαφική συνοχή (2007), το ESPON Europe στην παγκόσμια έκθεση (2008), ένα μικρό φάκελο πληροφοριών (φθινόπωρο του 2003 ) και ένα πόστερ.  Όλες οι δημοσιεύσεις του ESPON είναι διαθέσιμες δωρεάν. © ESPON,  2008. Η άδεια χορηγείται για την χρήση του ESPON information, όπως χάρτες, διαγράμματα, δεδομένα και συμπεράσματα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας.

Eκδόσεις ESPON